ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU SÁNG CHẾ CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ?

Người khác có thể đăng ký bảo hộ các sáng chế đó

Ở hầu hết các nước (ngoại trừ Hoa Kỳ), nếu bạn không đăng ký các sáng chế của bạn hoặc của các nhân viên trong doanh nghiệp của bạn, người khác có thể phát triển sáng chế tương tự và có thể đăng ký sáng chế đó. Điều này đồng nghĩa với việc công ty của bạn bị loại ra khỏi thị trường một cách hợp pháp.

Đối thủ cạnh tranh sẽ tận dụng các lợi thế của sáng chế của bạn

Nếu sản phẩm thành công, các đối thủ sẽ ngay lập tức lao vào sản xuất sản phẩm tương tự bằng cách sử dụng sáng chế của bạn mà không phải trả tiền cho việc sử dụng đó. Các đối thủ lớn hơn có thể lợi dụng quy mô kinh tế để sản xuất ra sản phẩm với giá rẻ hơn và cạnh tranh với giá thị trường. Việc này sẽ làm giảm đáng kể thị phần của của bạn đối với sản phẩm đó. Thậm chí các doanh nghiệp cạnh tranh nhỏ hơn cũng có thể sản xuất sản phẩm tượng tự và thường bán với giá thấp hơn vì họ không phải bù đắp các chi phí nghiên cứu và phát triển như bạn.

Khả năng chuyển giao quyền sử dụng, bán hoặc chuyển giao công nghệ sẽ cản trở

Không có quyền sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao công nghệ sẽ rất khó khăn nếu không nói là không thể. Việc chuyển giao công nghệ chỉ có thể đạt được một cách hiệu quả thông qua bảo hộ thỏa đáng quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khi việc đàm phán về chuyển giao để phát triển một công nghệ mà chúng không được bảo hộ, các bên sẽ không yên tâm khi bộc lộ sáng chế của mình, do lo sợ rằng bên kia có thể “bỏ chạy cùng với sáng chế”.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bảo hộ sáng chế, là cốt yếu đối với việc đạt được công nghệ thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó.

Tổng hợp: HT (theo WIPO.INT)
Chia sẻ