Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí thực tập  quản trị viên tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Tuyển dụng vị trí thực tập quản trị viên tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ (gọi tắt là IPTC) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). IPTC đang thực hiện...


Call: 0986360386