Bằng độc quyền sáng chế chỉ thực sự phát huy tác dụng khi chủ sở hữu biết vận dụng nó để phục vụ cho lợi ích của tổ chức/doanh nghiệp của họ. Sâu đây, IPTC xin tổng hợp 06 lợi ích quan trọng nhất mà một bằng độc quyền sáng chế có thể mang lại cho tổ chức/doanh nghiệp sở hữu nó:

Một bằng độc quyền sáng chế chứa đựng nhiều sức mạnh (Nguồn hình: IPTC.VN)

1. Độc quyền

Bằng sáng chế cung cấp các độc quyền, theo đó tổ chức/doanh nghiệp của bạn được phép sử dụng và khai thác sáng chế trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

2. Khẳng định vị thế trên thị trường

Thông qua những độc quyền này, bạn có thể ngăn chặn người khác sử dụng sáng chế được bảo hộ của bạn vì mục đích thương mại, do đó giảm sự cạnh tranh và làm cho bạn trở thành người chơi xuất sắc trên thị trường.

3. Lợi nhuận cao hơn trong đầu tư

Việc đầu tư một khoản tiền và thời gian đáng kể vào việc phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo và đăng ký bảo hộ sang chế, tổ chức/doanh nghiệp của bạn có thể thương mại hóa các sáng chế đó, giúp cho bạn thu được lợi nhuận cao hơn trong đầu tư.

4. Cơ hội chuyển giao quyền sử dụng hoặc bán sáng chế

Nếu bạn chọn không tự mình khai thác sáng chế, bạn có thể bán hoặc chuyển giao quyền thương mại hóa sáng chế đó cho doanh nghiệp khác. Việc này cũng sẽ là một nguồn thu cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn.

5. Tăng cường sức mạnh trong đàm phán

Nếu tổ chức/doanh nghiệp của bạn đang đàm phán để có được quyền sử dụng các sáng chế của một doanh nghiệp khác thông qua một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng thì với danh mục sáng chế hiện có của bạn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh đàm phán. Việc quan trọng là bạn cần phải chứng minh rằng sáng chế của bạn có thể mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp đối tác mà bạn đang thương thuyết và bạn nêu ra cho họ thấy khả năng có thể tiến tới việc chuyển giao chéo, điều này đơn giản là các quyền đối với sáng chế có thể được trao đổi giữa doanh nghiệp của bạn và doanh nghiệp kia.

6. Hình ảnh tích cực về doanh nghiệp của bạn

Các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cổ đông có thể nhận thấy các danh mục sáng chế của bạn là minh chứng cho trình độ chuyên môn, sự chuyên nghiệp và năng lực của doanh nghiệp bạn. Điều này có thể hữu ích trong việc tăng khả năng tiếp cận các quỹ, tìm kiếm các đối tác kinh doanh và tăng giá trị trên thị trường của doanh nghiệp của bạn.

Tổng hợp: HT (theo WIPO.INT)
Chia sẻ