Trưởng làng và các Đồng Trưởng làng của Làng sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST Techfest 2022

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Làng công nghệ tổ chức triển khai chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST), bắt đầu từ ngày 22/3/2022. Mục tiêu của chuỗi sự kiện TECHFEST 2022 hướng tới hỗ trợ các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục hồi và phát triển trong điều kiện bình thường mới của đại dịch Covid 19.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trân trọng kính mời Quý Đơn vị dành thời gian tham gia các hoạt động của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ TECHFEST quốc gia 2022, trong đó có hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu, đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo chuyển đổi số và quản trị tài sản trí tuệ dành cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh.

Chương trình đào tạo chuyển đổi số và quản trị tài sản trí tuệ của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh thực hiện chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới; hướng dẫn cách thức phân loại, nhận dạng, tạo lập tài sản trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ; đồng thời giới thiệu một số công cụ quản trị tài sản trí tuệ và quy trình, quy chế quản trị tài sản trí tuệ theo khuyến cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới – WIPO.

Chương trình đào tạo có sự tham gia đồng hành của các cố vấn, chuyên gia, trưởng làng, các đồng trưởng làng của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Ban tổ chức Techfest quốc gia 2022, Hội Sáng chế Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, các chuyên gia về chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và đại diện các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Kính đề nghị Quý Đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ triển khai các hoạt động của Làng Sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển nhanh và bền vững.

Đầu mối liên hệ: Bà Lê Thị Thanh Tâm, cán bộ phụ trách đào tạo và hội thảo, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia đảm nhiệm vai trò Đồng Trưởng Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo TECHFEST quốc gia 2022; số điện thoại: 0946494527, email: mitam0946494527@gmail.com.
Chia sẻ