GIÁM ĐỐC

PGS.TS Từ Diệp Công Thành

Điện thoại: (84-28) 37242180 

DĐ: 0907.007981

Email: tdcthanh@vnuhcm.edu.vn


PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại: (84-28) 37242180 

DĐ: 0903.629704

Email: hieunv@vnuhcm.edu.vn


TRƯỞNG PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

KS. Vương Hoàng Nguyên
Điện thoại: (84-28) 37242180 
Email: vhnguyen@vnuhcm.edu.vn


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CN. TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
Điện thoại: (84-28) 37242180 
Email: ttpanh@vnuhcm.edu.vn

 

 

 

Chia sẻ