Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ (gọi tắt là IPTC) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). IPTC đang thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Triển khai các hoạt động xác lập quyền và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong ĐHQG-HCM;

– Thực thi uỷ quyền của ĐHQG-HCM trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hoá – chuyển giao công nghệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ do ĐHQG-HCM làm chủ sở hữu;

– Triển khai, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;

– Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc xây dựng cơ chế chính sách và quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, với vai trò là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM – IPTC là đối tác quan trọng, thành viên “Mạng lưới các trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)” và là một “IP-Hub” tại khu vực Phía Nam của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (#IPVietnam)
 
Kể từ khi thành lập năm 2011 đến nay, IPTC đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng thực hiện việc đăng ký và bảo hộ thành công các sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp… trong và ngoài nước.
 
IPTC cũng tích cực hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu triển khai “Quy trình quản trị TSTT” trong đơn vị.
 
Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với hoạt động SHTT thông qua rất nhiều chương trình đào tạo, hội thảo.
Chia sẻ