Dịch vụ

Nhu cầu chuyển giao công nghệ

Nhu cầu chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ IPTC cung ứng các dịch...

Đăng ký sáng chế – giải pháp hữu ích

Đăng ký sáng chế – giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Cụ thể: – Sản phẩm dưới dạng vật...

Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Đối tượng điều chỉnh của quyền tác giả cũng được liệt kê cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Luật SHTT bao gồm: Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (bao gồm các phần mềm máy tính…) Đối...

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

Để bảo vệ nhãn hiệu (logo) của bạn ở bất kỳ quốc gia nào, bạn cần phải nộp nhãn hiệu của mình ở quốc gia đó. Về cơ bản, quy trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu...

Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. DOANH NGHIỆP KH&CN ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG ƯU ĐÃI GÌ? Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 trong đó hàng loạt chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được thực hiện...

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ IPTC cung ứng các dịch...

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Trung tâm SHTT&CGCN là đối tác quan trọng, thành viên mạng lưới TICS của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và là một IPHub của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam(IP Vietnam), chúng tôi đã...


Call: 0911471288