Để bảo vệ nhãn hiệu (logo) của bạn ở bất kỳ quốc gia nào, bạn cần phải nộp nhãn hiệu của mình ở quốc gia đó. Về cơ bản, quy trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm ba giai đoạn:

Bước 1: IPTC tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

Bước 2: IPTC tra cứu thông tin nhãn hiệu (để kiểm tra xem nhãn hiệu có bị đăng ký trước chưa) trước khi nộp đơn chính thức

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục và đăng ký chứng nhận nhãn hiệu.

Hãy để IPTC giúp bạn đăng ký nhãn hiệu của mình bằng cách điền vào các biểu mẫu sau:

  • Vd: Vietnam, China, Singapore...
  • VD: IPTC, VNPT
  •  Chia sẻ