Đối tượng điều chỉnh của quyền tác giả cũng được liệt kê cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Luật SHTT bao gồm:

  • Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (bao gồm các phần mềm máy tính…)
  • Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Để bảo vệ quyền tác giả, hãy để IPTC thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả bằng cách điền thông tin vào mẫu sau:

  • VD: Chủ quyền Hoàn Sa - Trường Sa của Việt Nam; Phần mềm soạn thảo văn bản
  •  Chia sẻ