Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, ĐHQG-HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức chương trình tập huấn về quản trị tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu. Chương trình tập huấn được tổ chức từ ngày 05-07/11/2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, chương trình tập huấn thu hút hơn 70 cán bộ, giảng viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, quản trị tài sản là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi tổ chức, để quản trị hiệu quả tài sản trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM, đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn về nội dung này để các trường đại học, viên nghiên cứu có thể ứng dụng, triển khai hiệu quả.

Chương trình tập huấn diễn ra 03 ngày với các chuyên đề xoay quanh hoạt động quản trị tài sản trí tuệ. Mở đầu chương trình tập huấn là báo cáo chuyên đề “Tổng quan về SHTT tầm quan trọng về quyền SHTT trong trường đại học viện nghiên cứu” do Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ trình bày, với chuyên đề này Ông đã khái quát và tổng hợp các loại tài sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ, giá trị vô hình của tài sản trí tuệ đối với sự phát triển của mỗi tổ chức.

Chuyên đề được bà Lê Thị Thanh Tâm, Phụ trách Hội thảo – Đào tạo – Tập huấn, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, ĐHQG-HCM trình bày, với chuyên đề này Bà đã đề cập đến việc nhận diện các tài sản trí tuệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Từ việc nhận diện được tài sản trí tuệ thực hiện các hoạt động bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, hạn chế tình trạng thất thoát, bỏ sót các tài sản có giá trị trong các đơn vị, tổ chức.

Chuyên đề do ông Phạm Hồng Bách, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ trình bày với hai báo cáo về “Phương pháp đánh giá khoa học và định giá công nghệ” và “Kỹ năng thẩm định tài sản trí tuệ”, Ông hướng dẫn cho các cán bộ trường đại học, viện nghiên cứu có phương pháp định giá công nghệ và kỹ năng thẩm định giá trị tài sản trí tuệ từ đó đánh giá được giá trị tài sản trí tuệ trong hoạt động chuyển giao công nghệ, cũng đánh giá giá trị thương hiệu của mỗi tổ chức.

Hai chuyên đề được ông Nguyễn Hồng Quang, Viện quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức trình bày hướng dẫn các trường đại học viện, nghiên cứu xây dựng quy chế quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng các quy trình, biểu mẫu quản trị tài sản trí tuệ, thông qua chuyên đề này các trường đại học, viện nghiên cứu sẽ xây dựng quy định để quản trị, khai thác có hiệu quả tài sản trí tuệ của đơn vị mình.

Chương trình tập huấn kết thúc được đánh giá cao về chuyên môn, để lại ấn tượng sâu sắc cho các cán bộ tham gia, đồng thời trang bị cho các trường các kiến thức cơ bản trong hoạt động, quản trị, khai thác tài sản trí tuệ, các kỹ năng về thẩm định tài sản trí tuệ và đánh giá giá trị thương hiệu, tầm quan trọng của giá trị thương hiệu đối với mỗi cơ quan, tổ chức.

Ngọc Minh

 
Chia sẻ