Để được đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện. Cụ thể như:

1/ Kiểu dáng công nghiệp phải “mới”.

Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới nếu không có kiểu dáng công nghiệp nào tương tự được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn đăng ký.

2/Kiểu dáng công nghiệp phải có tính “nguyên gốc”.

Kiểu dáng được coi là có tính nguyên gốc nếu được tạo ra bởi nhà sáng tạo kiểu dáng một cách độc lập hoặc không phải là bản sao hoặc bắt chước của kiểu dáng đã có.

3/ Kiểu dáng có “đặc điểm riêng biệt”.

Điều kiện này được đáp ứng nếu ấn tượng tổng thể do kiểu dáng tạo ra đối với người sử dụng được thông báo khác biệt so với ấn tượng tổng thể được tạo ra cho người sử dụng đó bởi kiểu dáng có trước bất kỳ (đã được bộc lộ công khai).

Trong quá khứ, có khả năng bảo hộ kiểu dáng đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp liên quan đến các đối tượng như hình dáng của giầy, kiểu dáng của khuyên tai hoặc hoa văn của bình trà. Tuy nhiên, trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, phạm vi bảo hộ đang dần mở rộng ra nhiều sản phẩm hơn và nhiều kiểu dáng khác nhau. Những kiểu dáng ngày nay bao gồm các đối tượng như các biểu tượng trên màn hình điện tử được các mã máy tính tạo ra, các kiểu chữ nghệ thuật hoặc các hiển thị hình họa trên màn hình máy tính, các thiết bị gia dụng hoặc điện thoại di động.

Đối tượng nào không thể được bảo hộ làm kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng bị cấm đăng ký ở nhiều nước bao gồm:

1/ Kiểu dáng không đáp ứng các điều kiện về tính mới, tính nguyên gốc và/hoặc đặc điểm riêng

biệt (như giải thích ở trên).

2/ Kiểu dáng bị cho rằng được tạo ra do chức năng kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có. Các đặc điểm của kiểu dáng có tính chức năng hoặc kỹ thuật có thể được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ khác (ví dụ, bởi sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc chúng được giữ như là bí mật thương mại), phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

3/ Kiểu dáng chứa biểu tượng hoặc huy hiệu chính thức (như quốc huy, quốc kỳ) thì không được bảo hộ

4/ Kiểu dáng được coi là trái với trật tự công cộng và đạo đức.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải ghi nhớ rằng một số nước loại trừ hàng thủ công nghiệp ra khỏi đối tượng bảo hộ vì pháp luật kiểu dáng công nghiệp ở các nước đó yêu cầu rằng sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp phải là “sản phẩm công nghiệp” hoặc được tạo ra bởi “phương tiện công nghiệp”.

Một số nước loại trừ hàng thủ công nghiệp ra khỏi đối tượng bảo hộ (Nguồn hình: https://pixabay.com)

Kiểu dáng công nghiệp truyền thống

Kiểu dáng truyền thống và hình thức thể hiện văn hóa truyền thống (hình thức thể hiện của văn hóa dân gian) thường được pháp luật sở hữu trí tuệ coi là thuộc “sở hữu cộng đồng” và không thể được bảo hộ. Tuy nhiên, sự phỏng theo và giải thích hiện đại về kiểu dáng công nghiệp do các cá nhân riêng lẻ tạo ra lại có thể được coi là có “tính nguyên gốc” và “tính mới” để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Tổng hợp: HT
Chia sẻ