THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc hướng dẫn chi tiết triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021

 Nhằm khuyến khích và thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2020 – 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SHTT của Giám đốc Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM (gọi tắt là IPTC)), IPTC thông báo về việc hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đối với các tổ chức, cá nhân trong ĐHQG-HCM, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò của TSTT trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM.

Khẳng định vị trí, vai trò đi đầu trong hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) của ĐHQG-HCM, tạo tiền đề phát triển đẩy mạnh hoạt động thương mại hoá TSTT tại ĐHQG-HCM.

Hỗ trợ xác lập quyền, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn.

2. Nội dung chương trình

2.1. Đối tượng được hỗ trợ:

  1. Một trong các tác giả phải là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên công tác tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM. Đồng thời, một trong các chủ đơn (chủ sở hữu) phải là ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.
  2. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được hỗ trợ: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả (đối với các phần mềm máy tính, sách, giáo trình)

2.2. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ thủ tục và kinh phí thực hiện đăng ký bảo hộ SHTT, bao gồm:

a) Phí dịch vụ tại Trung tâm SHTT&CGCN, bao gồm:

  • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký xác lập quyền;
  • Tư vấn đối tượng xác lập quyền, đánh giá sơ bộ khả năng xác lập quyền;
  • Tra cứu thông tin phục vụ các hồ sơ xác lập quyền;
  • Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ xác lập quyền theo quy định;
  • Phí theo dõi đơn xác lập quyền.

b) Phí và lệ phí Quốc gia cho việc nộp đơn ban đầu: theo quy định của Nhà nước.

Chi tiết các mức phí dịch vụ, phí, lệ phí Quốc gia xem tại http://iptc.vn/baogia.

3. Mức hỗ trợ và điều kiện

3.1 IPTC hỗ trợ 100% tổng kinh phí thực hiện thủ tục xác lập quyền SHTT (mục 2.2) đối với các đối tượng quyền SHTT đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Có khả năng đáp ứng các yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền (Theo đánh giá của chuyên gia IPTC).

b) Có bảng mô tả chi tiết phương án khai thác thương mại, phương án áp dụng TSTT vào thực tiễn kinh doanh, sản xuất (theo biểu mẫu đính kèm).

c) Chưa nhận được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước nào khác để thực hiện xác lập quyền SHTT.

3.2 Các đối tượng có mức độ đáp ứng các điều kiện trên thấp hơn (theo báo cáo đánh giá của chuyên gia do IPTC chỉ định), nếu vẫn có nhu cầu thực hiện xác lập quyền sẽ được IPTC hỗ trợ toàn bộ Phí dịch vụ (mục 2.2 a); Phần kinh phí còn lại (Mục 2.2 b) các tổ chức và cá nhân đăng ký chịu trách nhiệm đối ứng.

4. Tổ chức thực hiện

Phiếu đăng ký tham gia chương trình tải về : Mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ xác lập quyền

– Địa chỉ nhận đăng ký:

Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM, Phòng 519, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM, điện thoại: 028 37242180; Email: iptc@vnuhcm.edu.vn. Phụ trách chương trình: ThS. Ngô Hữu Thống, Chánh Văn phòng, ĐT: 0911471288, email: nhthong@vnuhcm.edu.vn.

– Thời gian nhận đăng ký: thường xuyên từ năm 2020 đến 2021.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 47/TB-SHTT ngày 10/5/2020 của Trung tâm SHTT&CGCN.

TẢI VỀ THÔNG BÁO SỐ 2

 
Chia sẻ