Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020, sáng nay ngày 12/10/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) và Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)  thuộc Bộ KH&CN đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Lễ ký kết MOU giữa IPTC và VIPRI diễn ra với sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM

Các hợp tác giữa hai bên sẽ tập trung vào các nội dung liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ như sau:

  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật, kinh tế của tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tra cứu, cung cấp thông tin về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông tin về tình trạng kỹ thuật, phạm vi bảo hộ, khả năng bảo hộ, khả năng sử dụng tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
  • Đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực về sở hữu trí tuệ, bao gồm nhân lực làm công tác quản trị tài sản trí tuệ, giám định về sở hữu trí tuệ, thẩm định giá tài sản trí tuệ, xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
  • Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận các yêu cầu, trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ, thẩm định giá tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;
  • Nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ, bao gồm các hoạt động như tổ chức tọa đàm, hội thảo, biên soạn và phát hành ấn phẩm, công trình nghiên cứu về sở hữu trí tuệ;
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về sở hữu trí tuệ;
  • Tiếp nhận và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ;
  • Khai thác Nền tảng Dữ liệu và Dịch vụ SHCN (IPPlatform) phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;
  • Các hoạt động khác trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án… do IPTC và VIPRI được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện.

 

 
Chia sẻ