Thẻ: đăng ký sở hữu trí tuệ

“Tác phẩm mồ côi” – điểm đen về sở hữu trí tuệ

“Tác phẩm mồ côi” – điểm đen về sở hữu trí tuệ

Giai điệu Happy Birthday từng mang về cho Warner/Chappell của Mỹ khoảng 2 triệu USD mỗi năm nhờ giữ bản quyền bài hát, nhưng từ 22/9/2015 họ bị mất khoản tiền này vì tòa án kết luận tác phẩm...