Cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ” lần I – 2020 (SIP), chủ đề “Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ” do Trung tâm Sở hữu Trí tuệ & Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM và Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM đồng tổ chức, với sự hỗ trợ phối hợp của Cục Sở hữu Trí tuệ và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM, được chính thức phát động từ ngày 23/3/2020.

Qua hơn 02 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu trải dài từ TP. Đà Nẵng đến Cà Mau (tính đến hết ngày 30/5/2020 đã có hơn 32 dự án đến từ 16 trường đại học tham gia dự thi).

Theo thể lệ cuộc thi đã được công bố, thời gian dự thi được tính từ ngày phát động đến hết ngày 31/5/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường đại học và sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin cuộc thi dẫn đến không đủ thời gian để gửi dự án tham gia. Để tạo điều kiện cho các sinh viên các trường đại học có cơ hội tham gia cuộc thi, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian gửi dự án tham gia cuộc thi đến hết ngày 30/6/2020, đồng thời kéo dài thời gian bình chọn trực tuyến trên website http://iptc.vn/sip đến hết ngày 15/7/2020

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi cho sinh viên được biết. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang chủ cuộc thi: http://iptc.vn/sip. Phụ trách cuộc thi: ThS. Ngô Hữu Thống, Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ, điện thoại: 0911471288, email: nhthong@vnuhcm.edu.vn.

Download: Thông báo gia hạn
Chia sẻ