Theo thông báo từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), một tổ chức liên kết của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) đang triển khai Dự án “Thương mại hóa công nghệ” dành cho các sáng chế đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu công lập. Đây là cơ hội tốt đối với các sáng chế có tiềm năng đến từ các viện/trường trong bối cảnh các viện/trường khối công lập còn nhiều hạn chế về nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực dành cho thương mại hóa sáng chế.

 

Dự án sẽ lựa chọn một sáng chế có tiềm năng nhất trong tất cả các sáng chế, công nghệ đề xuất từ các nước tham gia Dự án. Sau đó, KIPA sẽ giúp nâng cấp, hoàn thiện sáng chế được chọn để hỗ trợ đưa vào sử dụng và trợ giúp viện/trường trong quá trình thương mại hóa sáng chế đó. KIPA sẽ tài trợ toàn bộ chi phí trong Dự án này.

Trung tâm SHTT&CGCN IPTC trân trọng kính mời các tác giả, chủ sở hữu sáng chế trong ĐHQG-HCM quan tâm tới dự án này gửi thông tin về sáng chế của mình vào email: iptc@vnuhcm.edu.vn trước ngày 17/8/2020 để IPTC tổng hợp gửi Cục Sở hữu Trí tuệ. Thông tin về sáng chế bao gồm: Tên sáng chế, mô tả sáng chế và số Bằng độc quyền sáng chế (nếu có).

Nguồn: IPVietnam

 
Chia sẻ