Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu của chương trình là đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Cụ thể, đến năm 2025, 100% các trường đại học,  viện nghiên cứu được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chương trình cũng đề ra mục tiêu tối thiểu 40% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, san phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành và các sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) phải được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau bảo hộ.

Chương trình OCOP – mỗi xã một sản phẩm (Nguồn: ocop.gov.vn)

Đến năm 2030, số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của viện trường tăng trung bình từ 16 – 18%/năm, số lượng bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12 – 14%; tối thiểu 60% sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực ….và sản phẩm gắn với chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; số lượng đơn nhãn hiệu của doanh nghiệp tăng trung bình 8 – 10%/năm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, điều hành, quản lý và tổ chức triển khai chương trình, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN là cơ quan thường trực chương trình.

Chi tiết Chương trình tải về tại đây.

Thực hiện: Hữu Thống

 
Chia sẻ