Nhằm giải đáp các thắc mắt, những vấn đề mà Quý Nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp và các cá nhân gặp phải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (như đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, quyền tác giả…) và chuyển giao công nghệ (như nhu cầu tìm nhà đầu tư, tìm công nghệ chuyển giao…), IPTC sẵn sàng tiếp nhận mọi câu hỏi, đội ngũ của chúng tôi sẽ nghiên cứu và trả lời trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng click vào banner bên dưới để bắt đầu đặt câu hỏi
Chia sẻ