Nhiều người tin rằng nếu họ đăng ký thành lập doanh nghiệp và tên thương mại (tên doanh nghiệp) của họ trong Giấy đăng ký kinh doanh thì tên gọi này cũng sẽ tự động được bảo hộ như là nhãnhiệu. Đây là một sự hiểu nhầm phổ biến. Việc hiểu rõ sự khác nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu là rất quan trọng.

Tên thương mlà tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp của bạn, ví dụ, “Công Ty TNHH Pepsico” và nó gắn với công ty của bạn. Nó thường kết thúc với các từ ngữ viết tắt thể hiện hình thức pháp lý của công ty như “trách nhiệm hữu hạn – TNHH”,“tập đoàn”, v.v… Tuy nhiên, nhãn hiệu được dùng để phân biệt (các) sản phẩm của công ty bạn với các sản phẩm của công ty khác.

Một công ty có thể có nhiều nhãn hiệu. Ví dụ, CCông Ty TNHH Pepsico có thể bán một sản phẩm của họ với nhãn hiệu Pepsi nhưng lại bán sản phẩm khác với nhãn hiệu Tropicana, Naked Juice, trà Lipton, Aquafina…

Tập nhãn hiệu “khổng lồ” của Pepsico

Các công ty có thể sử dụng một nhãn hiệu để nhận dạng tất cả các sản phẩm của họ hoặc một chủng loại sản phẩm nhất định hoặc chỉ một loại sản phẩm cụ thể mà họ sản xuất. Một số công ty cũng có thể sử dụng tên thương mại hoặc một bộ phận của chúng làm nhãn hiệu và do đó, phải xem xét đăng ký chúng làm nhãn hiệu.

Tổng hợp: HT
Chia sẻ