Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM – IPTC là đối tác quan trọng, thành viên “Mạng lưới các trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)” và là một “IP-Hub” tại khu vực Phía Nam của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (#IPVietnam)
 
Kể từ khi thành lập năm 2011 đến nay, IPTC đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng thực hiện việc đăng ký và bảo hộ thành công các sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp… trong và ngoài nước.
 
IPTC cũng tích cực hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu triển khai “Quy trình quản trị TSTT” trong đơn vị.
 
Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với hoạt động SHTT thông qua rất nhiều chương trình đào tạo, hội thảo.
Chia sẻ