Dịch vụ của chúng tôi


Đăng ký nhãn hiệu logo

Bảo vệ doanh nghiệp bằng cách đăng ký độc quyền logo, nhãn hiệu công nghiệp

Đăng ký ngay

Đăng ký bản quyền tác giả

Bảo vệ các tác phẩm/ phần mềm máy tính bằng Chứng nhận quyền tác giả

Đăng ký ngay

Đăng ký sáng chế - GPHI

Bảo vệ quy trình kỹ thuật, sản phẩm, kết quả nghiên cứu...

Đăng ký ngay

Chuyển giao công nghệ

Hợp tác thương mại hoá công nghệ, đề xuất nhu cầu công nghệ

Đăng ký ngay

Khách hàng và Đối tác