Địa điểm: Kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng có thể và không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Các đối tượng có thể và không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Để được đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện. Cụ thể như: 1/ Kiểu dáng công nghiệp phải “mới”. Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới nếu...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Ở hầu hết các nước trong đó có Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký để được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bạn phải nộp đơn...

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp phải đầu tư một lượng lớn thời gian và nguồn lực đáng kể để cải thiện kiểu dáng sản phẩm của họ nhằm: Làm cho sản phẩm phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể....

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Trung tâm SHTT&CGCN là đối tác quan trọng, thành viên mạng lưới TICS của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và là một IPHub của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam(IP Vietnam), chúng tôi đã...


Call: 0911471288