Cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP 2021, Chủ đề năm 2021 “Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh” là cuộc thi thường niên do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Cục Sở hữu trí tuệ chỉ đạo, giao cho Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ (IPTC) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng, dự án kinh doanh sáng tạo của sinh viên có khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và ươm tạo thành những doanh nghiệp phát triển bền vững.

Là cuộc thi thường niên do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Cục Sở hữu trí tuệ chỉ đạo, giao cho Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ (IPTC) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng, dự án kinh doanh sáng tạo của sinh viên có khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  và ươm tạo thành những doanh nghiệp phát triển bền vững.

Qua hơn 02 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu trải dài từ TP. Đà Nẵng đến Cà Mau.

Theo thể lệ cuộc thi đã được công bố, thời gian dự thi được tính từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường đại học và sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin cuộc thi và tập hợp lực lượng tham gia dẫn đến không đủ điều kiện về thời gian và lực lượng để gửi dự án tham gia.

Để tạo điều kiện cho các sinh viên các trường đại học có cơ hội tham gia cuộc thi, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian gửi dự án tham gia cuộc thi đến hết ngày 31/7/2021, đồng thời kéo dài thời gian bình chọn trực tuyến trên website http://iptc.vn/sip đến hết ngày 05/8/2021.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi cho sinh viên được biết.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang chủ cuộc thi: http://iptc.vn/sip. Phụ trách cuộc thi: ThS. Ngô Hữu Thống, Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ, điện thoại: 0911471288, email: nhthong@vnuhcm.edu.vn.
Chia sẻ