Trong khuôn khổ cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP 2020” chủ đề “Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ”, IPTC tổ chức Chương trình đào tạo chuyên sâu về SHTT dành cho các nhóm dự án khởi nghiệp S&IP 2020

Hình thức: Đào tạo online qua zoom hoặc google meet, học viên tham gia đầy đủ các buổi đào tạo được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học do Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ (IPTC) cấp.

Thời gian: 3 buổi, từ 03 – 04/9/2020

Chương trình:

Buổi 1: 8h30 – 10h30, Thứ 5, 03/9/2020

“Vai trò của sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” – ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng IPTC

Nội dung:

– Khái niệm về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;

– Tại sao các tổ chức, cá nhân cần quản trị tài sản trí tuệ

– Nhận diện các tài sản trí tuệ trong hoạt động khởi nghiệp, học tập và nghiên cứu của sinh viên trong trường đại học;

– Nhận diện những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và biện pháp phòng tránh rủi ro.

– Pháp luật bảo hộ sở hữu trí tuệ như thế nào?

– Các điều kiện để được bảo hộ tài sản trí tuệ

Buổi 2: 14h00 – 16h00, Thứ 5, 03/9/2020

Thương hiệu và nhãn hiệu. Thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu” – ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng IPTC

Nội dung:

– Sự khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu

– Một số lưu ý khi xây dựng thương hiệu

– Thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu (hồ sơ, quy trình, đơn vị thụ lý, kinh phí…)

Buổi 3: 8h30 – 10h30, Thứ 6, 04/9/2020,

“Sáng chế và thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế” – KS. Vương Hoàng Nguyên – Trưởng phòng Sở hữu Trí tuệ IPTC

Nội dung:

– Khái niệm về sáng chế, giải pháp hữu ích

– Tra cứu tình trạng kỹ thuật của sáng chế

– Phạm vi bảo hộ của sáng chế

– Bản mô tả sáng chế

– Quy trình thủ tục xác lập quyền đối với sáng chế.

– Một số vấn đề lưu ý khi xác lập quyền SHTT đối với sáng chế.

Tài liệu tham khảo:

Chuyên đề 1: Tổng quan về SHTT

Chuyên đề 2: Nhẫn hiệu và thương hiệu

Chuyên đề 3 – Sáng chế

Bài tập kết thúc chương trình: https://forms.gle/Bm2UTr1co7F5Azwb6

Lưu ý: chỉ cấp chứng chỉ cho các bài có điểm số từ 10/20; Link này sẽ đóng lúc 19h00 ngày 4/9/2020

 
Chia sẻ