Là cuộc thi thường niên do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Cục Sở hữu trí tuệ chỉ đạo, giao cho Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ (IPTC) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng, dự án kinh doanh sáng tạo của sinh viên có khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  và ươm tạo thành những doanh nghiệp phát triển bền vững.

S&IP được phát động từ tháng 3/2021, trải qua vòng bình chọn online trên website http://iptc.vn/sip, đến nay, BTC đã có kết quả TOP10 dự án được yêu thích nhất. Top10 dự án sẽ được vinh danh và khen thưởng trực tiếp tại buổi Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021.

Kết quả bình chọn này độc lập với kết quả tuyển chọn dự án tham dự vào các vòng tiếp theo.

Sau đây xin chúc mừng các dự án Top10 yêu thích nhất S&IP 2021:

 
Chia sẻ