Nhằm khuyến khích và thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2020 – 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SHTT của Giám đốc Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là IPTC)), IPTC thông báo về việc hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đối với các tổ chức, cá nhân trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

 1. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò của TSTT trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM.
 2. Khẳng định vị trí, vai trò đi đầu trong hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) của ĐHQG-HCM, tạo tiền đề phát triển đẩy mạnh hoạt động thương mại hoá TSTT tại ĐHQG-HCM.
 3. Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn.

2. Nội dung chương trình

2.1. Đối tượng được hỗ trợ:

 1. Giảng viên, nghiên cứu viên công tác tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM là tác giả hoặc đồng tác giả đơn đăng ký SHTT. Đồng thời, chủ đơn hoặc đồng chủ đơn phải là ĐHQG-HCM và/hoặc các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.
 2. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được hỗ trợ: sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.

2.2. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ thủ tục và kinh phí thực hiện đăng ký bảo hộ SHTT, bao gồm:

 1. Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký SHTT đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
 2. Tư vấn đối tượng đăng ký bảo hộ, đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký bảo hộ.
 3. Tra cứu thông tin phục vụ viết bản mô tả.
 4. Viết, hoàn thiện bản mô tả sáng chế.
 5. Thực hiện thủ tục nộp đơn ban đầu, đóng phí và lệ phí theo quy định Nhà nước.

3. Mức hỗ trợ và điều kiện

3.1. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí

Hỗ trợ 100% tổng kinh phí thực hiện thủ tục đăng ký SHTT đối với các đối tượng đăng ký SHTT đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

 1. Đối tượng đăng ký có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
 2. Có phương án khai thác thương mại, phương án áp dụng TSTT vào thực tiễn kinh doanh, sản xuất.
 3. Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký SHTT.

3.2. Hỗ trợ một phần kinh phí

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện thủ tục đăng ký SHTT (tối đa không quá  15 triệu đồng/đơn) đối với các đối tượng đăng ký SHTT đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

 1. Đối tượng đăng ký có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
 2. Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký SHTT.

Phần kinh phí còn lại các tổ chức, cá nhân đăng ký chịu trách nhiệm đối ứng.

4. Tổ chức thực hiện

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin theo biểu mẫu tại https://forms.gle/9YJnUcQkk4uVAx4V7 đồng thời gửi bản giấy về địa chỉ:

Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM

Phòng 519, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028 37242180; Email: iptc@vnuhcm.edu.vn

Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: thường xuyên trong năm 2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phụ trách chương trình: ThS. Ngô Hữu Thống, Chánh Văn phòng Trung tâm SHTT&CGCN, ĐT: 0911471288, email: nhthong@vnuhcm.edu.vn

XEM TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY
Chia sẻ