Mặc dù có rất nhiều Trường đại học và Viện nghiên cứu, số lượng Tiến sỹ, thạc sỹ, giáo sư, phó giáo sư nghiên cứu khoa học đông đảo nhưng số lượng đơn và Bằng sáng chế xuất phát từ Viện nghiên cứu, Trường đại học là rất khiêm tốn. Nhằm đánh giá đúng thực trạng và có cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy đăng ký sáng chế tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học ở Việt Nam, Viện nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) tổ chức hội thảo “Patent pool – mô hình liên kết thúc đẩy thương mại hoá sáng chế”.

– Thời gian: từ 8h00 – 11h45 ngày 06/9/2019

– Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, 79 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

– Đối tượng phù hợp: Giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu – sáng chế từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu

– Chương trình

Hội thảo là miễn phí nhưng Quý đại biểu cần đăng ký để giữ chỗ theo form bên dưới:
Chia sẻ