Thư viện này bao gồm tất cả các đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php
Chia sẻ