Tra cứu sáng chế

THÔNG TIN NHÂN SỰ THAM GIA NHIỆM VỤ XÂY DỰNG “CỔNG THÔNG SẢN PHẨM KH&CN ĐHQG-HCM”

THÔNG TIN NHÂN SỰ THAM GIA NHIỆM VỤ XÂY DỰNG “CỔNG THÔNG SẢN PHẨM KH&CN ĐHQG-HCM”

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường năng lực quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ...

Cách đọc tài liệu sáng chế như thế nào?

Cách đọc tài liệu sáng chế như thế nào?

Việc hiểu rõ cấu trúc của tài liệu sáng chế là rất quan trọng vì việc này không chỉ hữu ích cho việc nộp đơn đăng sáng chế mà còn giúp tìm trong tài liệu sáng chế các thông tin...

Cơ sở dữ liệu sáng chế WIPO

Cơ sở dữ liệu sáng chế WIPO

Địa chỉ tra cứu: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf...

Cơ sở dữ liệu sáng chế Châu Âu

Cơ sở dữ liệu sáng chế Châu Âu

Địa chỉ tra cứu: worldwide.espacenet.com ...

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu

Bao gồm tất cả các đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php...

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Thư viện này bao gồm tất cả các đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php...

Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích

Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích

Thư viện bao gồm tất cả các đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích Địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn...

Vietnam DigiPat – Thư viện số về Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích của Việt Nam

Vietnam DigiPat – Thư viện số về Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích của Việt Nam

Hệ thống Tra cứu sáng chế được xây dựng với mục đích tra cứu thông tin bằng sáng chế dựa trên CSDL đã được chuyển đổi từ kết quả của dự án số hóa (file xml theo tiêu chuẩn...

1 2

Call: 0911471288