Thông báo cấp văn bằng

Bản quyền tác giả tác phẩm âm nhạc “Ký ức An Giang”

Bản quyền tác giả tác phẩm âm nhạc “Ký ức An Giang”

Tác phẩm âm nhạc “Ký ức An Giang” đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả theo Quyết định số 4785/2020/QTG ngày 22 tháng 7 năm 2020 Của Cục Bản Quyền Tác giả – Bộ Văn...

Phần mềm của Công ty CP Công nghệ GOSTREAM được cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả

Phần mềm của Công ty CP Công nghệ GOSTREAM được cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Cục Bản quyền Tác giả – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2989/2020/QTG cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả cho “Phần mềm...


Call: 0911471288