Tư vấn – Hỏi đáp

Tư vấn sở hữu trí tuệ miễn phí

Tư vấn sở hữu trí tuệ miễn phí

Nhằm giải đáp các thắc mắt, những vấn đề mà Quý Nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp và các cá nhân gặp phải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (như đăng ký sáng chế, giải pháp hữu...

Ai được đăng ký và sử dụng chỉ dẫn địa lý?

Ai được đăng ký và sử dụng chỉ dẫn địa lý?

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại...

Chỉ dẫn địa lý là gì

Chỉ dẫn địa lý là gì

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do...

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ...

Những đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp?

Những đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp?

a) Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có; (b) Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp; (c) Hình dáng của...

Điều kiện để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Điều kiện để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: – Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt...

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ,...

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế?

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế?

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể là: – Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; – Sơ...

Điều kiện bảo hộ của sáng chế là gì?

Điều kiện bảo hộ của sáng chế là gì?

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau: – Có tính mới; – Có trình độ sáng tạo; – Có khả năng áp dụng công nghiệp....

Như thế nào gọi là Giải pháp kỹ thuật?

Như thế nào gọi là Giải pháp kỹ thuật?

Giải pháp kỹ thuật – đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật (ứng dụng các quy...

1 4 5 6 7

Call: 0986360386