Khi tiến hành nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, sáng chế…) tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT), đơn của bạn sẽ trải qua hai giai đoạn: giai đoạn thẩm định hình thứcgiai đoạn thẩm định về nội dung.

Trong giai đoạn thẩm định nội dung, thẩm định viên sẽ đánh giá khả năng bảo hộ của đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Trong quá trình này, Cục SHTT có thể ra hai thông báo, thông báo cấp văn bằng bảo hộ nếu nhãn hiệu, sáng chế… của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu nhãn hiệu, sáng chế… không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Thông báo của Cục SHTT dự định cấp bằng bảo hộ cho Sáng chế của Đại học Quốc gia TP. HCM

Khi người nộp đơn nhận được Thông báo cấp văn bằng bảo hộ, trong vòng 01 tháng đối với nhãn hiệu và 03 tháng đối với sáng chế, người nộp đơn nên tiến hành liên hệ với Cục SHTT để đóng lệ phí cấp văn bằng bảo hộ. Quá thời hạn nêu trên, nếu không chứng minh được lý do xác định, đơn của bạn có thể bị từ chối cấp văn bằng do quá thời hạn nộp phí.

Trong trường hợp nhận được Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn cần nghiên cứu kỹ nội dung của Thông báo xem có căn cứ pháp lý đầy đủ hay không? Lập luận có xác đáng hay không.

Nếu người nộp đơn không đồng ý với quan điểm của Cục SHTT, trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo (thời hạn này có thể gia hạn thêm một lần 2 tháng), người nộp đơn có thể làm Công văn trả lời Thông báo nêu trên trong đó nêu ra các quan điểm của mình cũng như bổ sung thêm các tài liệu để chứng minh, bảo vệ quan điểm của mình.

Khi nhận được Công văn trả lời, Cục SHTT sẽ xem xét các ý kiến và lập luận, nếu thấy các ý kiến là hợp lý, Cục SHTT có thể chấp thuận và đồng ý cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn sẽ tiến hành nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ và phí đăng bạ.

Ngược lại, Cục SHTT cũng có thể giữ nguyên quan điểm của mình khi thấy lập luận của người nộp đơn đưa ra không xác đáng và không có cơ sở pháp lý. Trong trường hơp này, Cục SHTT sẽ ra Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Việc phản biện qua lại giữa Cục SHTT và người nộp đơn là động tác hết sức bình thường trong quá trình theo đuổi đơn đăng ký SHTT. IPTC thời gian qua đã thay mặt các chủ đơn/tác giả trả lời, tranh biện với thẩm định viên của cục, nhằm bảo vệ tối đa cho tác giả, chứng minh sự sáng tạo của tác giả là đáng được ghi nhận, cấp bằng.
Chia sẻ