Tin tức

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có thể được bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ không? Và được bảo hộ như thế nào?

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có thể được bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ không? Và được bảo hộ như thế nào?

Mạch tích hợp bán dẫn (integrated circuit, gọi tắt IC, còn gọi là chip theo thuật ngữ tiếng Anh) là tập các mạch điện chứa các linh kiện bán dẫn (như transistor) và linh kiện điện tử thụ động (như...

Tại sao cần bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Tại sao cần bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Tại sao cần bảo hộ chỉ dẫn địa lý? Người tiêu dùng cho rằng chỉ đẫn địa lý chỉ ra xuất xứ và chất lượng của hàng hoá. Rất nhiều chỉ dẫn địa lý có được danh tiếng có giá...

Sự khác nhau giữa chỉ dẫn địa lý và quy tắc xuất xứ và nhãn hiệu là gì?

Sự khác nhau giữa chỉ dẫn địa lý và quy tắc xuất xứ và nhãn hiệu là gì?

Sự khác nhau giữa chỉ dẫn địa lý và quy tắc xuất xứ là gì? “Quy tắc xuất xứ” là các điều kiện được sử dụng để xác định nơi sản phẩm được sản xuất. Chúng là một bộ phận...

Tên gọi xuất xứ là gì ?

Tên gọi xuất xứ là gì ?

Tên gọi xuất xứ là gì ? Tên gọi xuất xứ là một dạng đặc biệt của chỉ dẫn địa lý, được sử dụng trên những sản phẩm có chất lượng đặc biệt hoặc chủ yếu nhất định do môi...

Chỉ dẫn địa lý có phải chỉ có thể được sử dụng cho sản phẩm nông nghiệp?

Chỉ dẫn địa lý có phải chỉ có thể được sử dụng cho sản phẩm nông nghiệp?

Việc sử dụng chỉ dẫn địa lý không chỉ giới hạn ở các sản phẩm nông nghiệp. Chỉ dẫn địa lý cũng có thể đặc trưng cho chất lượng cụ thể của sản phẩm mà có được là do những...

Chỉ dẫn địa lý là gì và bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Chỉ dẫn địa lý là gì và bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu được sử dụng trên hàng hoá có xuất xứ địa lý cụ thể và có chất lượng hoặc danh tiếng được tạo ra nhờ địa điểm xuất xứ. Thông thường, chỉ dẫn địa...

Khi nào nên bảo hộ thông tin làm bí mật thương mại?

Khi nào nên bảo hộ thông tin làm bí mật thương mại?

Về cơ bản, có hai loại bí mật thương mại. Một mặt, bí mật thương mại có thể liên quan đến sáng chế hoặc quy trình sản xuất mà không đáp ứng được các điều kiện bảo hộ sáng chế,...

Cách thức để xây dựng chiến lược bí mật thương mại cho tổ chức?

Cách thức để xây dựng chiến lược bí mật thương mại cho tổ chức?

Bí mật thương mại được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng một cách rộng rãi. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như dựa vào bí mật thương mại để bảo hộ tài sản trí tuệ...

Bí mật thương mại được bảo hộ thế nào?

Bí mật thương mại được bảo hộ thế nào?

Không giống với sáng chế, bí mật thương mại được bảo hộ mà không cần phải đăng ký — nghĩa là không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Theo đó, bí mật thương mại có thể được...

Bí mật thương mại là gì?

Bí mật thương mại là gì?

Mọi doanh nghiệp đều có bí mật thương mại. Một số doanh nghiệp nhận thức rõ được tầm quan trọng của bí mật thương mại và đã xây dựng các chính sách chặt chẽ để bảo đảm sự bảo hộ bí...

1 2 3 4 5 10

Call: 0911471288