Tin tức

Quản lý tập thể của Quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Quản lý tập thể của Quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Có nhiều trường hợp vì những lý do thực tế liên quan đến các hình thức sử dụng cụ thể mà việc quản lý các quyền một cách riêng lẻ là gần như không thể. Một tác giả không có...

Cách thức bảo hộ tác phẩm của mình? Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Cách thức bảo hộ tác phẩm của mình? Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Không giống như các quyền sở hữu trí tuệ khác buộc phải đăng ký, quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính. Một tác phẩm đã được sáng tạo ra được coi là đã được...

Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là phần cốt lõi của pháp luật nhằm trao cho tác giả, nghệ sỹ và các nhà sáng tạo khác sự bảo hộ cho những sáng tạo văn học và nghệ thuật của họ – dưới...

Các đối tượng có thể và không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Các đối tượng có thể và không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Để được đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện. Cụ thể như: 1/ Kiểu dáng công nghiệp phải “mới”. Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới nếu...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Ở hầu hết các nước trong đó có Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký để được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bạn phải nộp đơn...

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp phải đầu tư một lượng lớn thời gian và nguồn lực đáng kể để cải thiện kiểu dáng sản phẩm của họ nhằm: Làm cho sản phẩm phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể....

3 điều cần lưu ý khi khai thác nhãn hiệu!

3 điều cần lưu ý khi khai thác nhãn hiệu!

Yêu cầu về sử dụng Một doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi sử dụng nó trên thị trường để thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có một...

Làm thế nào để xác định nhãn hiệu của bạn có xung đột với một nhãn hiệu khác không?

Làm thế nào để xác định nhãn hiệu của bạn có xung đột với một nhãn hiệu khác không?

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn phải chắc chắn đã thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu một cách chính xác. Việc này nhằm bảo đảm rằng nhãn hiệu mà bạn dự định sử dụng hoặc...

Sinh viên – đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ nhiều nhất nhưng…!

Sinh viên – đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ nhiều nhất nhưng…!

Trong giới học thuật nói chung, việc vi phạm về sở hữu trí tuệ (SHTT) nhiều nhất vẫn là vi phạm quyền tác giả liên quan đến các tác phẩm khoa học, bài giảng, luận văn tốt nghiệp, đề...

Có những loại nhãn hiệu nào?

Có những loại nhãn hiệu nào?

Nhãn hiệu hàng hoá Là dấu hiệu có khả năng phân biệt được dùng để phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu...

1 2 3 4 5 6 10

Call: 0911471288