Tư vấn – Hỏi đáp

Chỉ dẫn địa lý là gì và bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Chỉ dẫn địa lý là gì và bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu được sử dụng trên hàng hoá có xuất xứ địa lý cụ thể và có chất lượng hoặc danh tiếng được tạo ra nhờ địa điểm xuất xứ. Thông thường, chỉ dẫn địa...

Khi nào nên bảo hộ thông tin làm bí mật thương mại?

Khi nào nên bảo hộ thông tin làm bí mật thương mại?

Về cơ bản, có hai loại bí mật thương mại. Một mặt, bí mật thương mại có thể liên quan đến sáng chế hoặc quy trình sản xuất mà không đáp ứng được các điều kiện bảo hộ sáng chế,...

Cách thức để xây dựng chiến lược bí mật thương mại cho tổ chức?

Cách thức để xây dựng chiến lược bí mật thương mại cho tổ chức?

Bí mật thương mại được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng một cách rộng rãi. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như dựa vào bí mật thương mại để bảo hộ tài sản trí tuệ...

Bí mật thương mại được bảo hộ thế nào?

Bí mật thương mại được bảo hộ thế nào?

Không giống với sáng chế, bí mật thương mại được bảo hộ mà không cần phải đăng ký — nghĩa là không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Theo đó, bí mật thương mại có thể được...

Bí mật thương mại là gì?

Bí mật thương mại là gì?

Mọi doanh nghiệp đều có bí mật thương mại. Một số doanh nghiệp nhận thức rõ được tầm quan trọng của bí mật thương mại và đã xây dựng các chính sách chặt chẽ để bảo đảm sự bảo hộ bí...

Quản lý tập thể của Quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Quản lý tập thể của Quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Có nhiều trường hợp vì những lý do thực tế liên quan đến các hình thức sử dụng cụ thể mà việc quản lý các quyền một cách riêng lẻ là gần như không thể. Một tác giả không có...

Cách thức bảo hộ tác phẩm của mình? Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Cách thức bảo hộ tác phẩm của mình? Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Không giống như các quyền sở hữu trí tuệ khác buộc phải đăng ký, quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính. Một tác phẩm đã được sáng tạo ra được coi là đã được...

Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là gì? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là phần cốt lõi của pháp luật nhằm trao cho tác giả, nghệ sỹ và các nhà sáng tạo khác sự bảo hộ cho những sáng tạo văn học và nghệ thuật của họ – dưới...

Các đối tượng có thể và không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Các đối tượng có thể và không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Để được đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện. Cụ thể như: 1/ Kiểu dáng công nghiệp phải “mới”. Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới nếu...

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Ở hầu hết các nước trong đó có Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký để được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bạn phải nộp đơn...

1 2 3 4 7

Call: 0911471288