Tư vấn – Hỏi đáp

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp phải đầu tư một lượng lớn thời gian và nguồn lực đáng kể để cải thiện kiểu dáng sản phẩm của họ nhằm: Làm cho sản phẩm phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể....

3 điều cần lưu ý khi khai thác nhãn hiệu!

3 điều cần lưu ý khi khai thác nhãn hiệu!

Yêu cầu về sử dụng Một doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi sử dụng nó trên thị trường để thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có một...

Làm thế nào để xác định nhãn hiệu của bạn có xung đột với một nhãn hiệu khác không?

Làm thế nào để xác định nhãn hiệu của bạn có xung đột với một nhãn hiệu khác không?

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn phải chắc chắn đã thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu một cách chính xác. Việc này nhằm bảo đảm rằng nhãn hiệu mà bạn dự định sử dụng hoặc...

Có những loại nhãn hiệu nào?

Có những loại nhãn hiệu nào?

Nhãn hiệu hàng hoá Là dấu hiệu có khả năng phân biệt được dùng để phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu...

Nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ bị từ chối cấp bằng trong trường hợp nào?

Nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ bị từ chối cấp bằng trong trường hợp nào?

Trước khi đăng ký nhãn hiệu, các doanh nghiệp nên biết sẽ có một số loại dấu hiệu thường không được chấp nhận đăng ký làm nhãn hiệu cho công ty của bạn. Đơn đăng ký nhãn hiệu thường...

Cần phân biệt nhãn hiệu với tên doanh nghiệp?

Cần phân biệt nhãn hiệu với tên doanh nghiệp?

Nhiều người tin rằng nếu họ đăng ký thành lập doanh nghiệp và tên thương mại (tên doanh nghiệp) của họ trong Giấy đăng ký kinh doanh thì tên gọi này cũng sẽ tự động được bảo hộ như...

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với những hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Nhìn...

Giải pháp hữu ích là gì? Điểm khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích?

Giải pháp hữu ích là gì? Điểm khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ích?

Ở một số nước, sáng chế có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích, còn được gọi là “sáng chế đổi mới”, “sáng kiến hữu ích” hoặc “sáng chế ngắn hạn”. Xem bài bằng độc quyền sáng...

Làm thế nào để xác định được sản phẩm có khả năng bảo hộ sáng chế hay không?

Làm thế nào để xác định được sản phẩm có khả năng bảo hộ sáng chế hay không?

Để được bảo hộ sáng chế, sản phẩm của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau: – Thuộc đối tượng có khả năng bảo hộ sáng chế; – Là một sáng chế; – Có tính mới; – Có...

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền được cấp để bảo hộ sáng chế. Bằng độc quyền sang chế mang lại cho chủ sở hữu độc quyền ngăn cấm người khác khai thác thương mại sáng chế trong...

1 2 3 4 5 7

Call: 0986360386